Privacybeleid

Privacy Verklaring

Conform de privacywetgeving Algemene Verorderning Gegevensbescherming.

Kind van Holland respecteert de privacy van alle gebruikers/bezoekers  van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Kind van Holland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortkomende dienstverlening van Kind van Holland. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 19/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
 
Kind van Holland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over het verloop van uw bestelling en het afleveradres om het pakket op het juiste adres af te leveren.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.  Indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zal deze uitsluitend worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. U heeft te allen tijde recht om u af te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor gebruikt u de link die wij bij elke nieuwsbrief vermelden. Vanaf dat moment zult u geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Kind van Holland heeft voorafgaande aan het in werking treden van deze nieuwe wetgeving op 25-05-2018 naar alle aangemelde e-mailadressen bericht gestuurd met de gelegenheid om u via een link af te melden voor de nieuwsbrief.  Kind van Holland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De door ons ingeschakelde derden zijn:

1. MijnWebwinkel. MijnWebwinkel is een product van MyOnlineStore BVen is tevens ontwikkeld met software van MyOnlineStore. en heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden wat betreft onze website, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er wordt door MijnWebwinkel / MyOnlineStore geen van uw persoonsgegevens opgeslagen. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

2. Voor het correct verzenden van uw pakket maken wij gebruik van Myparcel/PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. 

3. Uw gegevens worden opgeslagen op onze computer. Voor het maken van een back-up, onderhoud en de beveiliging van die computer werken wij samen met Suvoko/Snelstart. Suvoko/Snelstart  heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er wordt door Suvoko/Snelstart geen van uw persoonsgegevens opgeslagen. Daarnaast is onze computer beveiligd met een wachtwoord.

4. iDEAL.  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Kind van Holland gebruik van het platform van iDEAL/ STG Mollie Payments. STG Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening. STG Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. STG Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollies dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. STG Mollie Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Aanbieder draagt passende maatregelen tot het veilig aanbieden van gegevens.

In voorkomende gevallen kan Kind van Holland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechterlijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt bij ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van de administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor een langere tijd bewaren. De fiscale bewaarplicht bedraagt zeven jaar.

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar u bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via e-mail of per reguliere post aan Kind van Holland. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kind van Holland.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Kind van Holland
Schuberthof 13
2742BT Waddinxveen
Contactpersoon privacy: C. Brandwijk

© 2007 - 2024 Kind van Holland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel